1. tubulin

  tubulin, ett protein som finns i eukaryota celler och är huvudkomponenten i mikrotubuli vilka t.ex. deltar i mitosen och bygger upp cilier.
 2. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.
 3. nukleol

  nukleol, kärnkropp, del av cellkärna som färgas starkt av basiska färgämnen.
 4. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 5. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. celldelning

  celldelning, process då en cell delas i två dotterceller.
 8. spermatogenes

  spermatogenes, spermiebildningen från modercell, spermatogonium, till färdig sädescell (spermie).
 9. sporsäckssvampar

  sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, Ascomycota, det största fylumet av svampar med ca 65 000 beskrivna arter, varav ca 40 % är lavbildande.
 10. cytogenetik

  cytogenetik, cellgenetik, biologiskt-medicinskt område som utvecklar och tillämpar en kombination av metoder inom cytologi och genetik.