1. mjöl

  mjöl, slutprodukt vid malning.
 2. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 3. mjölor

  mjölor, annat namn på arten mjölkvalster.
 4. vetemjöl

  vetemjöl, mjöl av vete där grodd och skaldelar är frånsiktade, s.k. kärnmjöl eller siktat mjöl.
 5. gökärt

  gökärt, Laʹthyrus linifoʹlius (syn. L. montaʹnus), art i familjen ärtväxter.

 6. oxel

  oxel, svensk oxel, Sorbus intermedia, art i familjen rosväxter.
 7. havre

  havre, vipphavre, Avena sativa, art i växtfamiljen gräs.

 8. dödmalet mjöl

  dödmalet mjöl, starkt finmalet mjöl, vilket inte rinner utan klumpar sig, dvs. mjöl med svag örighet.
 9. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 10. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.