1. gluten

  gluten, den dominerande proteinkomponenten i sädeskorn och mjöl från vete, råg och korn.
 2. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 3. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 4. fiskmjöl

  fiskmjöl, produkt tillverkad av torkad småfisk och fiskrens från fiskindustrin, använd huvudsakligen som fodermedel.
 5. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.
 6. bovete

  bovete, bokvete, Fagopyrum esculentum, art i familjen slideväxter.

 7. mjöldryga

  mjöldryga, mjölöka, Claviceps purpurea, art i divisionen sporsäckssvampar.
 8. fingerhirs

  fingerhirs, afrikansk hirs, dagussi, korakan, mandua, ragi, Eleusine coracana, art i växtfamiljen gräs.
 9. grahamsbröd

  grahamsbröd, bröd som bakas av grahamsmjöl, fullkornsmjöl av vete.
 10. grahamsmjöl

  grahamsmjöl, fullkornsmjöl av vete, där kärnan och skalet mals separat och sedan blandas.