1. mjölk

  mjölk, sekret som bildas i mjölkkörtlarna hos däggdjur och som täcker hela näringsbehovet hos en nyfödd.

 2. mjölke

  mjölke, mjölkört, rallarros, Chamerion angustifolium (synonym Epilobium angustifolium, Chamaenerion angustifolium), art i familjen dunörtsväxter.
 3. mjölke

  mjölke, sperma hos fiskar.
 4. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 5. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 6. mjölk

  mjölk, ibland använd benämning på växternas mjölksaft.

 7. kosher

  kosher, koscher, kascher, judisk term för ett föremåls användbarhet för rituellt bruk, oftast föda enligt judendomens matregler (lagarna om ’användbarhet’, kashrut).
 8. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 9. ekologisk mjölk

  ekologisk mjölk, mjölk som producerats i ekologiskt lantbruk.
 10. helig ko

  helig ko, något som inte får överges eller offras.