1. tallriksmodellen

  tallriksmodellen, pedagogisk modell för att åskådliggöra en lämplig sammansättning av näringsämnen vid en måltid.

 2. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 3. socialt nätverk

  socialt nätverk, en individs sociala relationer från såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt.
 4. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 5. Salomon August Andrée

  Andrée, Salomon August, född 18 oktober 1854, död i oktober 1897, ingenjör, fysiker, polarforskare.
 6. naturskydd

  naturskydd, äldre benämning på skydd av naturen, numera vanligen ersatt av det vidare begreppet naturvård.
 7. pedagogik

  pedagogik, vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning.
 8. staffansritt

  staffansritt, staffansskede, ett traditionellt upptåg på annandag jul, Staffans eller Stefanos dag, med förebilder i medeltida kontinentalt julfirande.
 9. Mai-Lis Hellénius

  Hellénius, Mai-Lis, född 1953, läkare.
 10. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.