1. my

  my, egentligen μ, beteckning för dynamiskt friktionstal (friktionskoefficient) med f som reservbeteckning och μ s som beteckning för statiskt friktionstal; SI-enhet 1.
 2. MY

  MY, nationalitetsbeteckning för Malaysia.
 3. my

  my, µ, Μ, den tolfte bokstaven i det grekiska alfabetet.
 4. Song My

  Song My, egentligen Soʻn My, by i mellersta Vietnam där amerikansk militär under befäl av löjtnant William Calley i mars 1968 mördade ett stort antal (troligen över 400) obeväpnade vietnameser, mest kvinnor, barn och åldringar.
 5. my

  my, egentligen μ, beteckning, med p som alternativ, för elektriskt dipolmoment hos molekyl; SI-enhet coulombmeter (Cm).
 6. My Fair Lady

  My Fair Lady, musikal i två akter av Frederick Loewe (musik) med text av A.J. Lerner efter G.B. Shaws skådespel ”Pygmalion”, först framförd i New York 1956 (Stockholm 1959).
 7. my-

  my-, egentligen μ-, beteckning för måttenhetsprefixet mikro-, innebärande faktorn 10 −6 = 0,000 001.
 8. Soʻn My

  Soʻn My, by i mellersta Vietnam, se Song My.
 9. My

  My, kvinnonamn, efter namnet på den grekiska bokstaven μ ( m).
 10. my

  my, egentligen μ, beteckning för poissontal med den alternativa beteckningen ν; SI-enhet 1.