1. mycel

  mycel, mycelium, svampars vegetativa hyfer, som i typiska fall är ofärgade, förgrenade, hopfiltade och fleråriga.
 2. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 3. hyf

  hyf, oftast grenig, kärnförsedd celltråd som bygger upp en svamp.
 4. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 5. mykoplasma

  mykoplasma, Mycoplasma, ett släkte bakterier som saknar fast cellvägg.
 6. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 7. matsvampar

  matsvampar, svampar som används som födoämne eller krydda.
 8. basidsvampar

  basidsvampar, basidiesvampar, basidiomyceter, Basidiomycota, fylum svampar som omfattar ca 32 000 kända arter.
 9. Quorn

  Quorn ®, halvfabrikat som används som ingrediens i färdigrätter eller som råvara vid matlagning.
 10. sporsäckssvampar

  sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, Ascomycota, det största fylumet av svampar med ca 65 000 beskrivna arter, varav ca 40 % är lavbildande.