1. artikel

  artikel, formord eller suffix som anger substantivets (eller den utbyggda nominalfrasens) bestämdhet.
 2. kvantum

  kvantum (latin quantum, av quantus ’av en viss storlek’), pluralis kvanta, viss myckenhet eller mängd; som naturvetenskaplig term använt främst inom kvantmekaniken och med den besläktade forskningsområden.
 3. italiensk mat

  italiensk mat. Den italienska gastronomin har ett gott rykte som vilar tryggt på utsökta råvaror och utstuderad enkelhet.

 4. grekisk mat

  grekisk mat. Det grekiska kökets rötter i antiken är lika härdiga som olivträdets; att äta med måtta av vad jorden ger, att njuta vinet och vännernas sällskap är det som formade och än i dag formar en måltid.

 5. julmat

  julmat utgör – som för det mesta när det gäller föda med rituella aspekter – ett mycket ålderdomligt inslag i helgtraditionen.
 6. kodikologi

  kodikologi, codicologi, handskriftskunskap (tyska Handschriftenkunde), den alltmer accepterade benämningen på den vetenskapsgren som studerar den handskrivna boken, handskriften ( codex), ur alla aspekter och i alla detaljer.
 7. sockenbeskrivning

  sockenbeskrivning, genre inom den topografiska litteraturen, där en sockens natur, befolkning, näringsliv och historiska sevärdheter beskrivs.
 8. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 9. Gregorius Reisch

  Reisch, Gregorius ( Gregor), död 1525, tysk lärd.
 10. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.