1. mycket styv lera

  mycket styv lera, finlera med lerhalt över 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 2. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket

  Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, traditionell svensk översättning av Winston Churchills yttrande i underhuset 20 augusti 1940: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 3. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 4. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 5. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 9. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 10. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.