1. mylla

  mylla, äldre benämning på den odlade markens översta skikt, ofta med relativt hög mullhalt.
 2. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.
 3. Reims

  Reims, stad i Grand Est, nordöstra Frankrike.

 4. bala

  bala, om fåglar, speciellt hönsfåglar: att bada i sand eller mylla.
 5. myllning

  myllning, nedbrukning i jorden eller övertäckande med jord av främst utsäde och gödselmedel.
 6. plöjning

  plöjning, vändning av det översta markskiktet med plog.
 7. matjord

  matjord, humusform som utgör den odlade markens översta skikt.
 8. Neros gyllene hus

  Neros gyllene hus, latin Domus aurea, kejsarpalats i antikens Rom, uppfört av Nero efter branden 64 e.Kr.
 9. sådd

  sådd, fördelning av utsäde, vanligen kombinerat med eller åtföljt av myllning.
 10. Poul Vad

  Vad, Poul, 1927–2003, dansk författare och konsthistoriker.