1. Gaeta

  Gaeta, stad i provinsen Latina i regionen Lazio, mellersta Italien; 20 900 invånare (2015).

 2. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 3. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 6. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 7. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 8. nyliberalism

  nyliberalism, politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statsingripanden.
 9. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 10. Tom Alandh

  Alandh, Tom, född 1944, journalist, författare och dokumentärfilmare, sedan 1971 producent vid Sveriges Television.