1. aktualneuros

  aktualneuros, neurotiskt tillstånd vars orsaker kan sökas i näraliggande händelser.
 2. våglängd

  våglängd, avståndet mätt i vågens utbredningsriktning mellan två näraliggande punkter med lika stor fas, t.ex. två maxima.
 3. Askeladden

  Askeladden, ett av de påvisade gasfälten på Tromsøflaket i Barents hav.
 4. Albatross

  Albatross, ett av de påvisade gasfälten på Tromsøflaket i Barents hav.
 5. tidsskillnad

  tidsskillnad, skillnaden mellan normaltiden och medelsoltiden på en viss ort, där normaltiden definieras som medelsoltiden vid en näraliggande tidsmeridian.
 6. emulsionsprodukt

  emulsionsprodukt, vara som tillverkas genom att olja emulgeras i vatten (O/W) eller vatten i olja (W/O).
 7. rättsanalogi

  rättsanalogi, analogislut; juridisk term.
 8. termojonisk generator

  termojonisk generator, anordning som utan rörliga delar omvandlar värme direkt till el, t.ex. i batterier för rymdsonder.
 9. ufo

  ufo, oidentifierat flygande föremål, fenomen på himlen som på grund av . otillräckliga observationer inte går att säkert identifiera.
 10. gravitationslins

  gravitationslins, ansamling av materia i rymden, såsom en stjärna, en galax eller en galaxhop, som genom gravitationen bryter ljuset på liknande sätt som en glaslins.