1. nanometer

  nanometer, miljarddels meter, beteckning nm; 1 nanometer = 10 −9 meter = 0,000 000 001 meter.
 2. rött

  rött, en av färgerna i spektrum (se färg).

 3. blått

  blått, en av grundfärgerna i spektrum; jämför färg.

 4. grönt

  grönt, en av färgerna i spektrum, mellan gult och blått; jämför färg.

 5. gult

  gult, en av färgerna i spektrum; jämför färg.

 6. nm

  nm, beteckning för längdenheten nanometer.
 7. Å

  Å, beteckning för den äldre längdenheten ångström. 1 Å = 0,1 nm (nanometer) = 10 −10 m.
 8. mikroplast

  mikroplast, mikroplasterplastpartiklar mellan 1 nanometer och 5 millimeter i storlek, vanligen betraktade som miljöfarliga.

 9. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 10. ångström

  ångström, äldre metrisk längdenhet med beteckningen Å, som vanligen användes vid spektroskopi. 1 ångström = 0,1 nanometer = 10 −10 meter.