1. natriumhydroxid

  natriumhydroxid, kaustiksoda, NaOH, är den viktigaste industriella råvaran för neutralisation eller åstadkommande av basisk miljö.
 2. natronlut

  natronlut, äldre benämning på en lösning av natriumhydroxid, NaOH, i vatten.
 3. kalk–soda-processen

  kalk–soda-processen, äldre metod att genom omsättning av sodalösning med en bestämd mängd släckt kalk framställa natriumhydroxid, se kausticering.
 4. alkalilut

  alkalilut, äldre benämning på koncentrerade vattenlösningar av alkalimetallernas hydroxider (jämför alkalihydroxid).
 5. baskemikalie

  baskemikalie, bulkkemikalie, ämne som framställs i stora kvantiteter (t.ex. svavelsyra, natriumhydroxid, metanol och aceton).
 6. oljelut

  oljelut, vanlig benämning på en ca 50-procentig lösning av natriumhydroxid i vatten (densitet ca 1,5 g/ml).
 7. natronkalk

  natronkalk, blandning av natriumhydroxid, NaOH, och släckt kalk, Ca(OH) 2.
 8. kaustiksoda

  kaustiksoda, se vidare kausticering), trivialnamn för natriumhydroxid, NaOH.
 9. förtvålning

  förtvålning, hydrolytisk spaltning av estrar med hjälp av natriumhydroxid (natronlut), varvid alkoholer och syror bildas.
 10. natroncellulosa

  natroncellulosa, kemisk pappersmassa framställd genom kokning med en lösning av natriumhydroxid.