1. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 2. Ned Kelly

  Kelly, Edward ( Ned), 1855–80, australisk bandit.
 3. Ned Beatty

  Beatty, Ned, född 1937, amerikansk skådespelare.
 4. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 5. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 6. nedskrivning

  nedskrivning, ekonomisk term som innebär att en anläggningstillgång som visar sig ha ett lägre värde än det värde som utgår från tillgångens anskaffningsvärde ska skrivas ned till detta lägre värde.
 7. nedskrivning

  nedskrivning, sänkning av en valutas officiella värde, se devalvering.
 8. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 9. nedströmsprocess

  nedströmsprocess, delsteg i processanläggning för separation, upparbetning eller rening av kemiskt framställda produkter.
 10. nedfall

  nedfall, överföring av partiklar, vätskedroppar eller gaser från atmosfären till jordytan.