1. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 2. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 3. bioackumulation

  bioackumulation innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras.
 4. läderskålar

  läderskålar, Encoelia, släkte sporsäckssvampar.
 5. kataklas

  kataklas, form av mekanisk metamorfos som innebär att en bergarts beståndsdelar spräcks upp och mals ned.
 6. bläcksvampar

  bläcksvampar, arter hattsvampar i släktena Coprinus ( Agaricaceae), Coprinellus, Copriniopsis och Parasola ( Psathyrellaceae) i basidsvampsordningen Agaricales.
 7. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 8. denudationsgräns

  denudationsgräns, utbredningsgräns för ett horisontellt utbrett lager av berg eller jord som tidigare haft större utbredning men som delvis försvunnit genom nedbrytande krafters verkan.
 9. bromsmedicin

  bromsmedicin, läkemedel som bromsar upp en (obotlig) sjukdoms nedbrytande inverkan på organismen, så att den sjuka till exempel kan leva längre.
 10. lipidos

  lipidos, sammanfattande benämning på ett flertal ovanliga, allvarliga, i regel recessivt ärftliga sjukdomar med ansamling av komplext uppbyggda makromolekyler, innehållande fettsubstanser, i olika cellers cytoplasma.