1. Nidaros

  Nidaros, stift i Norge omfattande fylkena Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag med Trondheim som biskopssäte.
 2. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 3. kröning

  kröning, högtidlig akt varigenom en regent insätts i sin värdighet.
 4. Trondheim

  Trondheim, 1930–31 Nidaros, stad i kommunen med samma namn, Trøndelag Fylke, mellersta Norge.

 5. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 6. Niklas Krog

  Krog, Niklas, född 1965, författare.
 7. Olav II Haraldsson

  Olav II Haraldsson, kallad Olav den helige eller Olav den digre, född 995, död 29 juli 1030, kung av Norge 1015–28, son till Harald Grenske.

 8. knuttimring

  knuttimring, byggnadsteknik med liggande timmer.
 9. Arne Fjellbu

  Fjellbu, Arne, 1890–1962, norsk präst och motståndsman.
 10. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).