1. nisch

  nisch, i ekologisk betydelse, se ekologisk nisch.
 2. nisch

  nisch, grund grotta, naturlig urgröpning eller fördjupning i berggrunden.
 3. nisch

  nisch, fördjupning i en mur eller mindre utvidgning av ett rum, ofta med halvcirkelformad plan och välvd övre avslutning.
 4. nisch

  nisch, inom företagsekonomi ett begränsat verksamhetsområde inom vilket ett företag specialiserat sig, i regel karakteriserat av ringa konkurrens.
 5. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 6. katakomb

  katakomb, ursprungligen benämning på den underjordiska begravningsplatsen vid kyrkan San Sebastiano i Rom (”in catacumbas”), sedermera allmän benämning på underjordiska begravningsplatser, ofta med omfattande gren- eller nätverk av uthuggna gångar med gravnischer.
 7. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.
 8. Reims

  Reims, stad i Grand Est, nordöstra Frankrike.

 9. nischglaciär

  nischglaciär, glaciär som ligger i en skålformad nisch, s.k. cirque, som eroderats ut högt upp på en brant bergssluttning.
 10. musslor

  musslor, Bivalvia, klass blötdjur med ca 15 000 nu levande arter i sött, bräckt eller salt vatten.