1. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 2. nitrifikation

  nitrifikation, energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat.
 3. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 4. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 5. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 6. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).
 7. nitrösa gaser

  nitrösa gaser, blandning av kväveoxider, främst NO och NO 2.
 8. nitrosaminer

  nitrosaminer, N-nitrosaminer, substanser med strukturformeln R 2N–NO, där R kan variera från metylgrupper till större, cykliska strukturer.
 9. nitrogenas

  nitrogenas (för etymologi, jämför nitrogen), enzym som katalyserar den energikrävande omvandlingen av kväve, N 2, till ammoniak, NH 3.
 10. nitrilotriättiksyra

  nitrilotriättiksyra, NTA,
  N(CH 2COOH) 3, kemisk förening som används som komplexbildare.