1. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 2. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 3. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).
 4. nitriter

  nitriter, salter och estrar av salpetersyrlighet, HNO2.

 5. nitropreparat

  nitropreparat, organiska nitrater, grupp läkemedel vilkas aktiva komponent är nitroglycerin eller annan organisk förening med en eller flera nitrogrupper.
 6. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 7. ni-tilltal

  ni-tilltal, att säga ni till en person, att nia.
 8. nitro-

  nitro-, prefix i kemiska ämnesnamn som vanligen innebär att ämnet innehåller gruppen –NO2.

 9. nitratreduktion

  nitratreduktion, i levande organismer assimilatorisk reduktion av nitrat till ammoniumjoner eller dissimilatorisk reduktion av nitrat till nitrit.
 10. nitratrespiration

  nitratrespiration, nitratandning, dissimilatorisk nitratreduktion, andningsprocess hos många bakterier i syrefria miljöer.