1. njalla

  njalla, liten visthusbod hos skogssamerna, byggd i knuttimring eller ibland i skiftesverksteknik med sadeltak och liten dörr.
 2. visthus

  visthus, visthusbod , byggnad avsedd för förvaring av mat.
 3. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 4. isländska

  isländska, språk som tillsammans med norska och färöiska bildar den västliga grenen av de nordiska språken.