1. noggrannhet

  noggrannhet, grad av överensstämmelse mellan mätresultatet och det sanna värdet på en mätstorhet.
 2. Sixten Ehrling

  Ehrling, Sixten, 1918–2005, dirigent och pianist, professors namn 1982.
 3. akribi

  akribi, vetenskaplig noggrannhet, exakthet.
 4. reflexion

  reflexion, noggrann eftertanke eller fundering.
 5. amerikansk cocker spaniel

  amerikansk cocker spaniel, hundras inom FCI-grupp 8 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).
 6. spårbarhet

  spårbarhet, egenskap hos visat mät- eller analysvärde eller hos värdet på en normal som innebär att värdet kan hänföras till storleken på en allmänt accepterad referens.
 7. mista

  mista, såmista, lucka i grödor, vanligen beroende på bristande noggrannhet vid sådd, sättning eller plantering.
 8. Gunde Svan

  Svan, Gunde, född 12 januari 1962, skidåkare, en av världens främsta längdåkare med elva internationella mästerskapssegrar för seniorer.
 9. Vadstena kloster

  Vadstena kloster, Birgittinordens första och förnämsta kloster.
 10. Ambrogio Lorenzetti

  Lorenzetti, Ambrogio, verksam 1313–48, italiensk konstnär av Sienaskolan.