1. nor

  nor, smalt sund mellan två bredare vatten. Ordet, som är närbesläktat med engelskans narrow, är vanligt i svenska ortnamn, t.ex. Nora och Leksands Noret.
 2. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 3. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 4. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 5. Nordkorea

  Nordkorea, Demokratiska folkrepubliken Korea, stat i Östasien.

 6. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 7. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 8. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika; 24,4 miljoner km2, 582 miljoner invånare (2017).

 9. Nordirland

  Nordirland, delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 13 575 km2, 1,8 miljoner invånare (2013).
 10. norrländska mål

  norrländska mål, det dialektområde som omfattar de svenska dialekterna från ungefär mellersta Hälsingland upp till gränsen mot de finska och samiska dialekterna i norr; i väster möter de norskinfluerade dialekterna i Härjedalen.