1. nyandliga rörelser

  nyandliga rörelser, nya religiösa rörelser som huvudsakligen uppstod på 1960–70-talen, se nyreligiösa rörelser.
 2. nyandlighet

  nyandlighet, en personlig och individuell religiositet som uppfattas som fristående från institutioner, organisationer och dogmer.
 3. healing

  healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande.
 4. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 5. Inger Edelfeldt

  Edelfeldt, Inger, född 14 juli 1956, författare, illustratör och översättare.

 6. kult

  kult, enligt en inflytelserik religionssociologisk definition en religiös gruppering som karaktäriseras av en diffus organisation och av ett i förhållande till andra religiösa grupper avvikande trossystem.
 7. leylinje

  leylinje (av de fornengelska ändelserna -leigh eller -ley (’röjning’) i ortsnamn), benämning på en i nyandliga kretsar existerande kvasivetenskaplig föreställning om att vissa platser binds samman av särskilda energilinjer.

 8. andlighet

  andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det engelska ordet spirituality (se spiritualitet).
 9. chakra

  chakra, inom hinduismen och buddhismen ett slags livsenergicentrum i människans kropp.
 10. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.