1. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 2. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 3. Cicero

  Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

 4. futurism

  futurism, radikal idé- och kulturströmning i Italien som hade sin största betydelse under 1910-talet, då den även fick efterföljare i andra länder, främst i Ryssland.
 5. skepticism

  skepticism, i allmän mening en tvivlande attityd, i speciell mening en filosofisk åsiktsriktning.
 6. mediering

  mediering, allmänt i betydelsen förmedling (tyska vermittlung); grundbegrepp i psykologen Lev Vygotskijs teori om barns utveckling.
 7. Robert K. Merton

  Merton, Robert King, 1910–2003, amerikansk sociolog, professor vid Columbia University 1947–79.
 8. Joseph Haydn

  Haydn, Joseph, född 31 mars 1732, död 31 maj 1809, österrikisk tonsättare.
 9. fallstudie

  fallstudie, datainsamlingsmetod inom samhälls- och beteendevetenskaplig samt medicinsk forskning.
 10. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.