1. oaktsam våldtäkt

  oaktsam våldtäkt, sexualbrott som infördes 1 juli 2018, se våldtäkt

 2. oaktsamhet

  oaktsamhet, inom juridiken detsamma som culpa, dvs. vårdslöshet och oförsiktighet.
 3. oaktsamt sexuellt övergrepp

  oaktsamt sexuellt övergrepp, sexualbrott som infördes 1 juli 2018, se sexuellt övergrepp

 4. vårdslöshet

  vårdslöshet, inom juridiken detsamma som oaktsamhet eller culpa.
 5. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 6. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 7. culpa

  culpa innebär inom juridiken oaktsamhet, vårdslöshet och oförsiktighet.
 8. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
 9. vållande

  vållande, inom juridiken term vanligen med betydelsen vårdslöshet, oaktsamhet, jämför culpa.
 10. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.