1. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 2. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 3. slang

  slang, böjligt rör av gummi, mjukplast eller metall.
 4. bjälklag

  bjälklag, horisontell bärande byggnadsdel som åtskiljer olika våningar i en husbyggnad.
 5. lättbetong

  lättbetong, äldre benämning gasbetong, byggnadsmaterial som tillverkas antingen av finmald sand med cement och kalk som bindemedel eller av finmald sandsten med cement och bränd kalk som bindemedel.
 6. buffertgummi

  buffertgummi, oarmerat, vanligtvis mjukt gummi som förbinder olika armeringslager och som används i däck.
 7. kompositer

  kompositer, kompositmaterial, klass av material som innehåller två eller flera komponenter och som har egenskaper som väsentligen skiljer sig från de ingående komponenternas egenskaper.