1. lärft

  lärft, ursprungligen vävnad av lin, blekt eller oblekt, i tvåskaftsbindning, även kallad lärftsbindning (se vävbindning), numera tyg även av annat material, vanligen bomull, t.ex. bomullslärft.
 2. sulfatmassa

  sulfatmassa, pappersmassa framställd genom sulfatprocessen.
 3. kraftmassa

  kraftmassa, sulfatmassa, stark, oblekt pappersmassa, framställd enligt sulfatmetoden.
 4. sulfitmassa

  sulfitmassa, pappersmassa framställd genom sulfitprocessen.
 5. massatillverkning

  massatillverkning, samlingsterm för metoder att framställa pappersmassa samt ren cellulosa för tillverkning av viskosfibrer, cellofan eller cellulosaderivat.
 6. écru

  écru (franska, ’rå’), ursprungligen benämning på oblekt, ofärgad textilvara.
 7. textiltryckning

  textiltryckning, process varigenom en tryckpasta (tjock tryckfärg) anbringas i ett visst mönster på ett textilmaterials yta.
 8. lignocellulosa

  lignocellulosa, samlingsterm för en ospecificerad kombination av huvudsakligen lignin och cellulosa.
 9. mercerisering

  mercerisering, behandling med stark lut av tyg eller garn (cellulosafibervara) under samtidig sträckning, varvid fibern sväller och dess styrka, lyster, färgupptagning samt allmänna reaktivitet ökar.
 10. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.