1. djursaga

    djursaga, folksaga där huvudrollerna spelas av djur som uppträder antropomorfiserade, dvs. med mänskliga egenskaper.

  2. underground

    underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

  3. barntradition

    barntradition avser i första hand de traditioner som barn själva förmedlar sinsemellan, särskilt i form av berättande, i andra hand de traditioner som vuxna förmedlar till barn.