1. orientaliskt korthår

  orientaliskt korthår, Oriental Shorthair, brittisk korthårig kattras i raskategori IV.
 2. elektrisk installation

  elektrisk installation, elektrisk anläggning inom byggnad för fördelning och användning av elektrisk energi, normalt för en spänning av 230/400 V (dvs. 230 V mellan neutral ledare och fasledare samt 400 V mellan två avfasledare i ett trefassystem).
 3. russian blue

  russian blue, dansk-brittisk korthårig kattras i raskategori III.
 4. miqwe

  miqwe (hebr., ’(vatten)samling’), miqwa, mikve, judisk term för en damm där man badar för att återställa rituell renhet.
 5. fruntimmersveckan

  fruntimmersveckan, perioden 19–24 juli, då sex dagar i rad i almanackan har kvinnonamn (för att veckan skall bli fulltalig brukar man även räkna in Fredrikdagen 18 juli).
 6. orientaliskt långhår

  orientaliskt långhår, semilånghårig kattras i raskategori IV.
 7. möte

  möte, dvs. det slumpvisa mötet med en annan människa, ett djur eller ett föremål som i traditionen tillagts magisk eller ominös innebörd, har spelat en stor roll i de flesta kulturers övertro, varvid man främst brukat skilja mellan goda och onda möten.
 8. siames

  siames, thailändsk-brittisk korthårig kattras i raskategori IV.
 9. tonkines

  tonkines, ibland tonkanes, Tonkinese, sydöstasiatisk-amerikansk korthårig kattras.
 10. foreign white

  foreign white, brittisk kattras i raskategori IV som FIFe numera emellertid räknar som en färgvariant av siames, inte som en självständig ras.