1. Moulin Rouge

  Moulin Rouge, nöjesetablissemang vid Place Blanche, Montmartre, Paris, grundat 1889.
 2. Sordello

  Sordello , Sordel, ca 1200–ca 1270, italiensk trubadurdiktare.
 3. Tannhäuser

  Tannhäuser, egentligen troligen Tannhausen bei Newmarkt, tysk poet från 1200-talet.
 4. John Brown

  Brown, John, 1800–59, amerikansk slaverimotståndare, som 1856 ledde en raid i Kansas, varvid fem slaverianhängare dödades (Pottawatomiemassakern).