1. avokado

  avokado, avocado, advokatpäron, alligatorpäron, Persea americana, art i familjen lagerväxter.

 2. Ingemar Odlander

  Odlander, Ingemar, 1936–2014, radio- och TV-man, anställd vid Sveriges Radio 1961–96.
 3. kultur

  kultur, odling, bildning.

 4. majs

  majs, Zea mays, art i växtfamiljen gräs.

 5. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 6. vaccin

  vaccin, preparat som används för att framkalla immunitet mot en viss infektionssjukdom.

 7. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 8. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
 9. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.

 10. Krk

  Krk, ö i norra Adriatiska havet, Kroatien; 408 km 2, 14 900 invånare (2005).