1. odling

  odling, metod för förökning av bakterier, virus och celler.
 2. ekologisk odling

  ekologisk odling, ekologiskt lantbruk, tidigare alternativ odling, odlingsmetod som bygger på lokala, förnybara resurser där handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används.
 3. odling

  odling, jordområde för uppdrivning av växter.
 4. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 5. kultur

  kultur, odling, bildning.
 6. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 7. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 8. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 9. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 10. solros

  solros, Helianthus annuus, art i familjen korgblommiga växter.