1. myndighetsålder

  myndighetsålder, den ålder vid vilken en person blir myndig och därmed erhåller full rättslig handlingsförmåga.
 2. explicit

  explicit , om en direkt uttalad ståndpunkt.
 3. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 4. Rea Silvia

  Rea Silvia, Rhea Silvia, Ilia, i romersk mytologi dotter till Aeneas, alternativt ättling till denne och dotter till Numitor, kung i Alba Longa.
 5. ogifta sambors gemensamma hem

  ogifta sambors gemensamma hem, juridiskt begrepp enligt sambolagen.
 6. faderskap

  faderskap, den erkända relationen mellan en man och hans barn.
 7. folkdräkt

  folkdräkt, samlande beteckning för kläder med lokal särprägel, burna av landsbygdens befolkning i samhällen av förindustriell karaktär och med hög grad av självhushållning.
 8. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 9. sötningsmedel

  sötningsmedel, gemensamt namn för livsmedelstillsatser med söt smak, vilka får användas istället för socker (eller andra sockerarter) i vissa livsmedel, t.ex. läsk, glass och konfektyrer.
 10. kontingent

  kontingent, filosofisk fackterm, använd om satser som varken är nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan endast ”tillfälligt” sanna eller falska.