1. wu wei

    wu wei, icke-handlande, centralt begrepp i tidigt kinesiskt daoistiskt tänkande (ca 500–300 f.Kr.).
  2. Judith Butler

    Butler, Judith, född 24 februari 1956, amerikansk filosof, sedan 1993 professor i retorik och jämförande litteratur vid University of California, Berkeley, en av de främsta företrädarna för queerteori.
  3. Lars Ardelius

    Ardelius, Lars, född 1 november 1926, död 23 juli 2012, författare, ordförande i Sveriges Författarförbund 1982–84.