1. stärkelse

  stärkelse, (C 6H 10O 5) n, polysackarid uppbyggd av en blandning av grenade och ogrenade kedjor av upp till flera tusen enheter glukos; jämte cellulosa det kolhydrat som förekommer i störst mängd i naturen.
 2. gurka

  gurka, Cucumis sativus, art i familjen gurkväxter.
 3. åkerfräken

  åkerfräken, Equisetum arvense, art i familjen fräkenväxter.

 4. nukleinsyror

  nukleinsyror, ogrenade polymerer av nukleotider.
 5. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 6. tobak

  tobak, Nicotiana, släkte potatisväxter med drygt 70 arter, de allra flesta i Amerika, andra i Afrika, Australien och på stillahavsöarna.

 7. brudborste

  brudborste, borsttistel, Cirsium helenioides, art i familjen korgblommiga växter.
 8. gulsporre

  gulsporre, Linaria vulgaris, art i familjen grobladsväxter.
 9. palmer

  palmer, Arecaceae, tidigare Palmae, familj enhjärtbladiga växter med ca 2 800 arter trädartade växter.
 10. stor blåklocka

  stor blåklocka, storklocka, Campanula persicifolia, art i familjen klockväxter.