1. ohörsamhet mot ordningsmakten

  ohörsamhet mot ordningsmakten, brott mot allmän ordning som begås av deltagare i folksamling som stör den allmänna ordningen genom att antingen inte följa en befallning som meddelats för ordningens upprätthållande eller tränga in på ett område som av samma skäl spärrats av eller fridlysts.
 2. uppvigling

  uppvigling, brott mot allmän ordning som begås av den som offentligen (muntligt eller skriftligt) uppmanar allmänheten att begå brott, svika en medborgerlig skyldighet eller vara ohörsam mot myndighet.
 3. civil olydnad

  civil olydnad, ohörsamhet, lagbrott och uppmaning till lagbrott under åberopande av moraliska principer som står över lagar, regler eller order från militär eller civil myndighet, vilka då betraktas som omoraliska, orättvisa eller tyranniska.

 4. befrielserörelse

  befrielserörelse, politisk rörelse med syfte att göra en förtryckt folkgrupp fri från främmande härskare, t.ex. en ockupationsmakt, en imperiestat eller en kolonialmakt.
 5. fridslagstiftning

  fridslagstiftning, lagar till skydd för frid och rättstrygghet i samhället.
 6. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 7. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 8. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.