1. ollonborre

  ollonborre, Melolontha melolontha , art i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 2. larv

  larv, hos djur oftast fritt levande ungdomsstadium som till sin byggnad och funktion markant avviker från de vuxna, dvs. könsmogna, individerna.
 3. fetpölsor

  fetpölsor, folklig benämning på ollonborrens, kastanjeborrens och andra större jordlevande skalbaggsarters larver.
 4. Melolontha

  Melolontha, det vetenskapliga namnet på ett släkte i skalbaggsfamiljen bladhorningar med två arter i Sverige, kastanjeborre och ollonborre.
 5. kastanjeborre

  kastanjeborre, Melolontha hippocastani , art i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 6. bladhorningar

  bladhorningar, Scarabaeidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 25 000 arter, varav 96 i Sverige.