1. Valdemar Birgersson

  Valdemar Birgersson, född ca 1240, död 1302, kung av Sverige 1250–75, son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg.
 2. omyndigförklaring

  omyndigförklaring, beslut av domstol varigenom en person som uppnått myndighetsåldern förklaras omyndig.
 3. förvaltare

  förvaltare, inom juridiken person som enligt föräldrabalken (FB) förordnas av domstol att företräda en annan person (huvudmannen) i ekonomiska och personliga angelägenheter.
 4. Friedrich Glauser

  Glauser, Friedrich, 1896–1938, schweizisk (tyskspråkig) författare.
 5. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.