1. omyndigförklaring

    omyndigförklaring, beslut av domstol varigenom en person som uppnått myndighetsåldern förklaras omyndig.
  2. förvaltare

    förvaltare, inom juridiken person som enligt föräldrabalken (FB) förordnas av domstol att företräda en annan person (huvudmannen) i ekonomiska och personliga angelägenheter.
  3. förmynderskap

    förmynderskap, förmyndarskap, förvaltning av en omyndigs egendom och företrädande av denne (myndlingen) i andra angelägenheter än personliga.