1. solipsism

  solipsism, uppfattning som förekommer i två grundformer: ontologisk och kunskapsteoretisk solipsism.
 2. moralfilosofi

  moralfilosofi, två olika men relaterade problemområden inom etik: normativ etik och metaetik.
 3. finalism

  finalism, filosofisk lära som i motsats till mekanismen förklarar skeenden ur deras ändamål eller resultat.
 4. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 5. Mario Bunge

  Bunge, Mario, född 1919, argentinsk-kanadensisk filosof och fysiker, professor i Buenos Aires, La Plata och Montreal.
 6. konceptualism

  konceptualism (av medeltidslat. conceptualis, av latin conceptus ’begrepp’, se vidare koncept), medeltida ståndpunkt i den s.k. universaliestriden, dvs. i frågan om allmänbegreppens natur och ontologiska ställning.
 7. Charles Hartshorne

  Hartshorne, Charles, 1897–2000, amerikansk filosof och teolog, professor i filosofi vid University of Chicago 1928–55, vid Emory University, Atlanta, 1955–62 samt vid University of Texas 1962–76.
 8. livsvärld

  livsvärld, ett ursprungligen filosofiskt begrepp med kunskapsteoretisk och ontologisk innebörd.
 9. Ivar Segelberg

  Segelberg, Ivar, 1914–87, filosof, professor i Göteborg 1951–79.
 10. transcendental

  transcendental, i medeltida och äldre filosofi en term med framför allt ontologisk innebörd: de s.k. transcendentalia var de egenskaper eller grundbestämningar som går utöver de ändliga tingens kategorier och tillkommer varat som sådant.