1. pisolit

  pisolit, ärtsten, sedimentär bergart som till större delen består av över 2 mm stora, kemiskt eller biokemiskt bildade, runda partiklar, s.k. pisoider.
 2. oolit

  oolit, romsten, sedimentär bergart som till större delen består av upp till 2 mm stora, kemiskt eller biokemiskt bildade, runda eller ovala partiklar, s.k. ooider.
 3. fosforit

  fosforit, sedimentär bildning som till största delen består av fosfatmineral.
 4. chamosit

  chamosit, grönaktigt mörkgrått till svart, ogenomskinligt mineral med ljust gröngrått streck (pulverfärg) och matt glans.