1. Opponenterna

  Opponenterna, krets av 84 svenska bildkonstnärer, främst av en yngre generation, vilka organiserade sig och 1885 framförde krav (vilka avvisades) på Konstakademien om reformer och modernisering av bl.a. konstutbildning och konstnärsstöd.
 2. opponent

  opponent, i akademiska sammanhang en som är utsedd av fakultetsnämnd att kritiskt granska den doktorsavhandling som framläggs vid en disputation.
 3. extra opponent

  extra opponent, benämning på person bland åhörarna ( ex auditorio) som vid en doktorsdisputation anför synpunkter på avhandlingen sedan fakultetsopponenten slutfört sin opposition.
 4. ex auditorio

  ex auditorio (latin), ur åhörarkretsen, se extra opponent.
 5. Narmerpaletten

  Narmerpaletten, en 63 cm hög reliefdekorerad sminkpalett av skiffer från tiden för Egyptens enande (ca 3000 f.Kr.), påträffad 1898 vid brittiska utgrävningar i Hierakonpolis, Egypten.
 6. rullning

  rullning, ett av de vanligaste brottningsgreppen, vilket som regel utförs i parterrläge.
 7. Aleksandr Tairov

  Tairov, Aleksandr, 1885–1950, sovjetisk regissör.
 8. George Buchanan

  Buchanan, George, 1506–82, skotsk humanist och reformator.
 9. Hugo Birger

  Birger, Hugo, till 1878 Hugo Birger Peterson, 1854–87, målare.
 10. Julia Beck

  Beck, Julia, 1853–1935, konstnär.