1. tretton

  tretton som magiskt och vanligen olycksbringande tal brukar härledas ur det babyloniska talsystemet, som var baserat på tolvtalet, vilket uppfattades som lyckobringande, positivt, medan det därpå följande, odelbara tretton framstod som dess motsats.
 2. triskaidekafobi

  triskaidekafobi, irrationell, stark rädsla för situationer, platser eller föremål som kan knytas till talet 13, t.ex. att vara en av tretton gäster vid en middagsbjudning, eftersom man tror att det för otur med sig – jämför Agatha Christies detektivroman ” Tretton vid bordet”.
 3. sannolikhet

  sannolikhet, inom sannolikhetsteorin tal mellan 0 och 1 som tillordnas de olika utfallen av ett slumpförsök.
 4. talmagi

  talmagi, talmystik, numerologi, tron att vissa tal har magisk betydelse.
 5. spotta

  spotta, stöta ut saliv ur munnen.
 6. tvedissare

  tvedissare, tvedägging , i Göta- och Svealand benämning på ett barn som efter avvänjning hade fått börja dia sin mor på nytt.
 7. sädesärla

  sädesärla, Motacilla alba, art i fågelfamiljen ärlor och piplärkor.
 8. onda ögat

  onda ögat, den mest kända formen av en folktro som tillskrivit vissa människor en ”oturlighet”, ett övernaturligt vållande av olyckor eller fysiskt obehag för omgivningen.
 9. veckodagarna

  veckodagarna fick i Rom, där sjudagarsveckan fastställdes i ett dekret av kejsar Konstantin den store 321, namn efter de sju ”planeter” varmed man då räknade: solen, månen, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus och Saturnus.
 10. skata

  skata, Pica pica, art i familjen kråkfåglar.