1. Brat Pack

  Brat Pack, mediebenämning på en grupp amerikanska tonårsstjärnor som under 1980-talet medverkade i en rad populära ungdomsfilmer.
 2. Frat Pack

  Frat Pack, mediebenämning på en grupp unga manliga skådespelare som kring 2000 dominerade komedigenren.
 3. Rat Pack

  Rat Pack, ursprungligen en intern benämning i Hollywood på umgängeskretsen kring Humphrey Bogart som inkluderade bl.a. Frank Sinatra.
 4. beagle

  beagle, brittisk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
 5. huvudsallat

  huvudsallat, Lactuca sativa Capitata-gruppen, sortgrupp inom arten sallat.

 6. mes

  mes, bärställning av trä (numera ofta lättmetall) i form av en båge eller ring eller ram av spjälor, buren som en ryggsäck men även anbringad på ömse sidor om ett dragdjur vid klövjning.
 7. Riversleigh

  Riversleigh, boskapsranch och fyndplats för fossil i nordvästra Queensland, Australien.

 8. paranöt

  paranöt, brasiliansk nöt, Bertholletia excelsa, art i familjen paranötsväxter.

 9. asfaltbetong

  asfaltbetong, samlingsnamn på utlagd och packad asfaltmassa, bestående av stenmaterial och en bitumenprodukt.
 10. Christo

  Christo, egentligen Christo Javacheff, född 13 juni 1935, bulgarisk konstnär, sedan 1964 bosatt i New York.