1. paket

  paket, enligt Postens terminologi ett av försändelseslagen.
 2. paketförsäkring

  paketförsäkring, detsamma som kombinerad försäkring.
 3. paketresa

  paketresa, resa omfattande transport och inkvartering, eller någon av dessa tjänster i kombination med ytterligare en turisttjänst.
 4. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 5. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 6. Västsvenska paketet

  Västsvenska paketet, nationell och regional infrastruktursatsning som omfattar såväl tåg- som biltrafik, främst genom Göteborg.

 7. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 8. cigarett

  cigarett, den numera vanligaste formen av tobaksvara.
 9. frimärke

  frimärke, frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster.
 10. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.