1. palats

  palats, byggnad eller grupp av byggnader för högreståndsboende med representativ utformning, oftast i stadsmiljö.
 2. Arvfurstens palats

  Arvfurstens palats, Sofia Albertinas palats, nu Utrikesdepartementet i Stockholm.
 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. palatsrevolution

  palatsrevolution, ursprungligen en mer eller mindre blodig maktförändring, utan yttre påverkan, inom en regerande furstes hov eller palats.
 7. palatsskolan

  palatsskolan, stil inom karolingiskt bokmåleri och elfenbenssnideri, se karolingisk konst och arkitektur.
 8. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 9. Bååtska palatset

  Bååtska palatset, Svenska Frimurare Ordens stamhus på Blasieholmen i Stockholm.
 10. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.