1. papalism

  papalism, uppfattningen att kyrkan i sin helhet bör styras av påven i Rom.
 2. investiturstriden

  investiturstriden, konflikt mellan påve och kejsare om kyrkliga ämbetstillsättningar.
 3. Gregorius VII

  Gregorius VII, egentligen Hildebrand, född cirka 1020, död 1085, påve från 1073, helgon.

 4. Vatikanstaten

  Vatikanstaten, självständigt påvedöme beläget i den nordvästra delen av Rom.

 5. Viterbo

  Viterbo, huvudort i provinsen med samma namn i regionen Lazio, Italien, 70 km nordväst om Rom.

 6. libertas ecclesiae

  libertas ecclesiae, högmedeltida kyrkopolitiskt program, riktat mot att kyrkor och kyrkoegendom ägdes och förvaltades av kungar, furstar och andra lekmän och mot att andliga (präster och munkar) underordnades lekmän.
 7. gregorianska reformrörelsen

  gregorianska reformrörelsen, kyrklig reformrörelse under högmedeltiden, benämnd efter påven Gregorius  VII.
 8. korståg

  korståg, benämning på de kyrkligt auktoriserade krig som under medeltiden fördes mot folk som uppfattades som den västliga katolska kyrkans fiender.