1. papaya

  papaya, annat namn för växtarten papaja.
 2. papaja

  papaja, papaya, melonträd, trädmelon, Carica papaya [-paia], art i familjen papajaväxter.

 3. kött

  kött, enligt den svenska livsmedelslagstiftningen skelettmuskulatur från däggdjur eller fågel med naturligt förenad fett- och bindväv och från vilken större senor avlägsnats.

 4. fruktträd

  fruktträd, odlade eller vilda träd med saftig frukt.
 5. Hawaii

  Hawaii, förkortat HI, sedan 1959 USA:s 50:e delstat.

 6. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.

 7. Florida

  Florida, förkortat FL, delstat i sydöstra USA.

 8. Guatemala

  Guatemala, stat i Centralamerika.