1. paritet

  paritet, jämbördig, likvärdig nivå.
 2. paritet

  paritet, i kvantfysiken en tvåvärd egenskap som är relaterad till förändringar under rumsspegling.
 3. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 4. paritetskontroll

  paritetskontroll, metod inom databehandling för att skydda binära data mot enbitsfel.
 5. paritetslån

  paritetslån, statliga bostadslån 1967–75 för vilka räntor och amorteringar omfördelades i tiden så att totalkostnaden i början var låg och därefter steg successivt.
 6. guldmyntfot

  guldmyntfot, ett ekonomiskt system där valutan motsvarar värdet av en viss mängd guld.
 7. ränteparitet

  ränteparitet, samband mellan priser och/eller räntor.
 8. Higgspartikel

  Higgspartikel, Higgsboson, en på teoretiska grunder föreslagen och experimentellt påvisad elementarpartikel som kan förklara varför de intermediära vektorbosonerna W +, W och Z 0 inom teorin för elektrosvag växelverkan har en massa skild från 0, och som också kan ge upphov till massor för kvarkar och leptoner.
 9. svag växelverkan

  svag växelverkan, en av de fyra fundamentala naturkrafterna, som verkar mellan kvarkar och leptoner.
 10. CP-symmetri

  CP-symmetri, symmetri inom partikelfysiken.