1. perfekt

  perfekt, perfektum, benämning på olika tempus för förfluten tid.
 2. perfekt particip

  perfekt particip, grammatisk term, se particip.
 3. perfekt tal

  perfekt tal, i matematiken detsamma som fullkomligt tal.
 4. perfekt konkurrens

  perfekt konkurrens, fullkomlig konkurrens , nationalekonomisk term för en marknadsform.
 5. perfektum

  perfektum, grammatisk term, se perfekt.
 6. perfekta svampar

  perfekta svampar, gemensam benämning på sporsäckssvampar och basidsvampar med könliga stadier (teleomorfer), dvs. fruktkroppar som utvecklar sporsäckar respektive basidier.
 7. perfektiv

  perfektiv, en aspekt som anger att verbhändelsen har nått ett naturligt slut.
 8. perfektionism

  perfektionism, överdriven noggrannhet med arbete, hygien, kläder m.m.
 9. perfektionspunkt

  perfektionspunkt, inom straffrätten detsamma som fullbordanspunkt.
 10. bicykleta

  bicykleta, konstspark i fotboll: liggande i luften möter spelaren bollen och sparkar den över sitt huvud genom att utföra en pendelrörelse med benet.